05. طرح برجسته

این نوع استیل اغلب در زمینه تبلیغات و ساخت تابلو ها که از گذشته رایج بوده و تا به امروز با فرمت های به روز شده مورد استفاده قرار میگیرد.